โปรแกรมสร้าง Business Model Canvas

(โปรแกรมนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบนคอมพิวเตอร์)

โปรแกรมสร้าง Business Model Canvas
ธุรกิจ
โดย
วันที่ 26/02/2020
8. Key Partners
7. Key Resources
6. Key Activities
2. Value Propositions
4. Customer Relationships
3. Channels
1. Customer Segments
9. Cost Structure
5. Revenue Streams
คำอธิบายสั้นๆของธุรกิจ
Business Model Canvas was proposed by Alexander Osterwalder based on his earlier book: Business Model Ontology.